De Kerf - wandeling vanuit Schoorl

Wandelzoekpagina
Voor meer wandelingen
kijk op de Wandelzoekpagina

Topografische wandelkaart beschikbaar

Korte beschrijving

Rondwandeling van 14 of 17 km door de duinen naar het zich vormende brakke binnenwater.
De wandeling gaat door bos, over heide en door open duingebied, voornamelijk over zandwegen. De lange variant gaat ook nog een stuk over het strand.

Begin- en eindpunt

Duinweg in Schoorl, bij paddestoel 22917
voor automobilisten: parkeerplaats bij Manage Poelenburgh, Duinweg 129

Bereikbaarheid

Openbaar vervoer: Het beginpunt van de wandeling is te bereiken vanuit NS station Alkmaar Centraal en vervolgens de bus naar Bergen (halte Plein). Vanaf hier is het ongeveer 2 km lopen naar het beginpunt van de wandeling. Zie hiervoor de beschrijving van de aanlooproute onderaan.

Fiets: Bij station Alkmaar kun je een fiets huren en door het polderlandschap, met de duinen aan de horizon in 30 tot 40 minuten (afhankelijk van de windrichting) het beginpunt van de wandelroute bereiken. Zie hiervoor de beschrijving van de fietsroute onderaan.

Auto: Bij het beginpunt van de wandeling aan de Duinweg van Bergen naar Schoorl is een parkeerplaats.

Toegankelijkheid

Het Noord-Hollands duinreservaat is eigendom van SBB en men mag er zonder toegangskaart in. Er is wel een gedeelte dat tijdens het broedseizoen gesloten is. Er zijn varianten voor het broedseizoen zodat ze het gehele jaar te lopen zijn.

In de Schoorlse Duinen is een mountainbikeparcours uitgezet. De wandeling kruist deze route regelmatig. Dus af en toe moet je goed uitkijken.

Door het mulle zand is de route niet geschikt voor rolstoelen en kinderwagens.

Toegankelijkheid voor honden

Honden moeten tijdens het broedseizoen en de vakantiedrukte van 1 maart tot 1 september aan de lijn. De rest van het jaar mogen ze - onder appèl - op de paden los lopen.

Horeca

Langs de aanlooproute vanaf de bushalte ligt café-restaurant Duinvermaak (Breelaan 132 te Bergen). Vanaf 10:00 kun je hier elke dag en het gehele jaar terecht.
Op het strand staat in het zomerseizoen strandtent Paal 29, dagelijks geopend van begin april t/m eind september.
Op 2/3de van de wandeling kom je langs De Berenkuil, het gehele jaar op zondag open van 10:00 tot 17:00. (tel. 072-5091892)

Uitrusting

De route komt op het strand en door mooie open duinstukken met vogels, dus alles wat je mee kunt en wilt sjouwen, van zwemkleding tot verrekijker, is welkom. Vergeet vooral geen eten en drinken als je buiten het seizoen of door de weeks deze wandeling doet.


Naar beginpunt vanaf parkeerplaats

Je gaat vanaf de parkeerplaats aan de Duinweg te Schoorl linksaf, richting Bergen. Je loopt ongeveer 100 meter langs de weg en passeert een wit huis aan je rechterhand. Je steekt bij het zebrapad over naar de andere kant van de Duinweg en loopt enkele meters achter de vangrails en komt uit op een fietspad. Aan de andere kant van het fietspad bij paddenstoel 22917 begint de wandeling.
 • Ga vanaf paddenstoel 22917 loodrecht op het fietspad de duinen in. je klimt sterk en passeert een houten hek. Na ongeveer 200 meter passeer je een tweede houten hek en direct daarna houd je op een driesprong met bord Waterleidingweg links aan. Je maakt met het pad een grote bocht naar links.
 • Bij de volgende driesprong ga je rechtdoor, Waterleidingweg en vlak daarna ga je op een driesprong rechtsaf, Waterleidingweg.
 • Bij de derde driesprong ga je rechtsaf en verlaat je de Waterleidingweg. Ongeveer 150 meter verder ga je op driesprong linksaf, Slangenweg.
 • Je stijgt door het bos, gaat slingerend weer naar beneden en je gaat op een driesprong rechtsaf, halfverhard fietspad. (*)
 • Na ongeveer 150 meter ga je het eerste pad linksaf, bospad. Je maakt met het pad een scherpe bocht naar rechts. je passeert rechts een zandvlakte. Je negeert smalle zijpaadjes links en rechts.
 • Aan het eind van het pad op een driesprong ga je linksaf. Op kruising met rechts een stijgend zandpad ga je rechtdoor.
 • Op driesprong ga je linksaf, fietspad. Na ruim 100 meter op driesprong linksaf, bospad. Het pad neemt na ongeveer 25 meter een scherpe bocht naar rechts. Je loopt een stuk langs een ruiterpad. Waar het ruiterpad naar links gaat, houd je rechts aan. Links van je zie je heide en dennenbomen. Ongeveer 150 meter verder op driesprong - met een zanderig pad naar rechts - ga je rechtdoor, een smal pad tussen de bomen door.
 • Het pad komt op een prachtig heideveldje. Op driesprong van smalle paden houd je rechts aan. Aan de overkant van het heideveldje ga je rechtdoor, breder bospad. Op bij paddenstoel 20686 ga je rechtdoor, Dr. van Steinweg.
 • Op eerste driesprong ga je rechtdoor. Na ongeveer 200 meter ga je linksaf, bospad door dennenbos. Je loopt rechtdoor door de Parnassiavallei - langs het in gestroomde water of over de drooggevallen vlakte en komt door De Kerf op het strand.

Parnassiavallei

Aan het eind van dit pad ligt de Parnassiavallei. Om de natuur de kans te geven een andere flora en fauna te ontwikkelen heeft SBB hier in 1997 de duinen doorgestoken. Het resultaat is de Kerf met een brakwaterpoel in de Parnassiavallei. In 2009 is de Parnassiavlakte al flink overgroeid. De doorsteek is door de wind al weer helemaal dicht zodat het zoute water niet meer naar binnen kan stromen. Er groeien nu zeer bijzondere brakwaterplanten als zeelathyrus, zeewolfsmelk en zeedistel. Deze planten zullen verdwijnen als het water zoeter wordt.

Voor de korte route ga verder bij 'Korte route'
Voor lange route ga verder bij 'Lange route'.

Korte route

 • Je gaat vanaf het strand terug over de Parnassiavlakte en hetzelfde pad weer het bos in.
 • Op driesprong met de Dr. van Steijnweg ga je linksaf. Je volg deze weg ongeveer 1 km en gaat op de kruising met de Mariaweg (paddenstoel 22930) rechtdoor, richting Schoorl aan Zee.
 • Het pad loopt door bos, open naaldbos en over heide. De weg gaat met een scherpe bocht naar links en verderop naar rechts. Je blijft de schelpenweg volgen.
Ga buiten het broedseizoen verder bij 'Korte route: buiten broedseizoen'.
Ga in het broedseizoen verder bij 'Korte route: binnen broedseizoen'.

Korte route: buiten het broedseizoen (van 1 juli tot 1 maart)

 • Waar links het bos ophoudt ga je rechtsaf over een smal paadje rechtsaf.
Ga verder bij 'Korte en lange route buiten broedseizoen'.

Korte route: binnen het broedseizoen (van 1 maart tot 1 juli)

 • Je blijf de Dr. van Steijnweg volgen.
Ga verder bij "Korte en lange route: binnen broedseizoen'.

Lange route

 • Loop ongeveer 1,5 km in noordelijke richting langs het strand tot de strandopgang bij strandpaal 29.250. In het zomerseizoen staat hier strandpaviljoen Paal 29. Ga vóór strandpaviljoen 29 van het strand af.
 • Neem bij paddenstoel 20597 de rechterweg richting Schoorl, verhard fietspad, de Schoorlse Zeeweg.
 • Verlaat na ongeveer 300 meter het fietspad en ga rechts een smal zandpad in. Na ongeveer 200 meter komt dit paadje uit op de Dr. van Steijnweg. Let op: het laatste deel loopt dit zandpaadje gelijk met een mountainbikepad.
Ga buiten het broedseizoen verder bij 'Lange route: buiten broedseizoen'.
Ga in het broedseizoen verder bij 'Lange route: binnen broedseizoen'.

Lange route: buiten broedseizoen (van 1 juli tot 1 maart)

 • Je gaat rechtsaf, Dr. van Steijnweg. Je loopt over een open heideveld.
 • Waar rechts het bos begint ga je linksaf een smal paadje in.
Ga verder bij 'Korte en lange route: buiten broedseizoen'.

Korte en lange route: buiten broedseizoen

 • Je steekt een fraai stuk heide over. Het pad loopt langs een groepje dennen, klimt licht en gaat aan de andere kant van de heide over in een bospad. Het pad wordt verderop breder.
 • Je gaat bij een kruising rechtdoor en bij de T-kruising rechtsaf (de richting van het blauwe driehoekje). Je loopt over een stukje heide met eiken en beuken.
 • Je gaat even verderop op driesprong linksaf, Frederiksweg. Je volgt de Frederiksweg en negeert mountainbike- en ruiterpaden.
 • Je negeert zijpad naar links en gaat op driesprong linksaf, Mariaweg (bordje staat verderop).
 • Op viersprong bij paddenstoel 22929 ga je linksaf, verhard fietspad, Julianalaan. Ongeveer 700 meter verderop ligt links van de Julianalaan uitspanning de Berenkuil.
 • Vanuit De Berenkuil loop je terug over de Julianalaan.
Ga verder bij 'Korte en lange route: binnen en buiten broedseizoen'.

Lange route: binnen broedseizoen (van 1 maart tot 1 juli)

 • Ga op de Dr. van Steijnweg LINKSAF. Bij paddenstoel 20598 ga je rechtsaf, Schoorlse Zeeweg.
 • Je loopt de Schoorlse Zeeweg af tot de Berenkuil. Op deze route kun je rechts een pad nemen naar de uitkijkberg, waar je 31,5 meter boven de zee uitsteekt en een fraai uitzicht hebt op het open duingebied. Als je aan de andere kant via de trapjes afdaalt kun je verder lopen op de Schoorlse Zeeweg.
 • Je gaat op driesprong bij paddenstoel 20567 rechtsaf, Julianalaan.

Korte en lange route: binnen en buiten broedseizoen

 • Je gaat na 200 meter linksaf, voetpad. Je loopt langs een heideveldje. Vlak voordat het pad het bos in gaat ga je rechtsaf een smal pad het heideveldje op.
 • Je gaat aan het einde van het heideveldje linksaf, Langeweg.
 • Je blijft de Langeweg volgen. Let hier goed op de bordjes want de Langeweg kronkelt en heeft vele zijwegen en de Langeweg is niet altijd de weg die rechtdoor gaat. Bij twijfel ga je rechtdoor en zie je verderop wel weer een bordje Langeweg staan.
 • De Langeweg eindigt op de Groenveldslaan. Hier ga je linksaf en ongeveer 50 meter verder rechtsaf, Staringweg. Bij driesprong ga je rechtdoor de Staringweg blijven volgen.
 • Op driesprong met de Randweg ga je rechtdoor (dus niet linksaf de weg in waar het bordje Randweg staat). Op driesprong ga je linksaf, Waterleidingweg. Je loopt tweemaal door een houten hek en komt uit op de plek waar je begonnen bent.

Fietsroute naar het begin van de wandelroute

 • Vanuit de fietsenstalling bij het station Alkmaar linksaf de Stationsweg op, voor het station langs. Aan het eind van de weg linksaf, het spoor oversteken en deze weg, over het fietspad blijven volgen.
 • Bij twee stoplichten rechtdoor. Langs een amateurtuindersvereniging 'de Rekere' en aan het einde van de weg, met de bocht mee en bij het verkeerslicht rechtdoor, de autoweg oversteken.
 • Passeer het golfterrein links van de weg en ga de eerste weg rechtsaf. Dan volgt de route een kronkelende dijk, eerst ongeveer 50 meter naar het noorden, dan ongeveer 50 meter naar het oosten en een lang stuk naar het noorden. Vervolgens een lang stuk naar het westen, met fraai uitzicht op de duinen aan de horizon en schuin links de uitstekende dennen van de nok van Schoorl.
 • Na nummer 7 staat aan de rechterkant van de weg een houten schuur. Na deze schuur rechtsaf een onverharde weg op. Deze weg komt vanzelf uit op een verharde weg. Daar rechtdoor fietsen. Bijna aan het eind komt deze weg in Aagtdorp uit; dit staat op een bordje langs de weg aangegeven.
 • Aan het eind van de weg linksaf en na ongeveer 100 meter weer linksaf de Duinweg op. Na het zebrapad rechtsaf het fietspad op. Hier staat paddenstoel 22917, waarde routebeschrijving van de wandeling begint.

(*) Aanlooproute vanaf bushalte Plein in Bergen

 • Achter het gebouw waar de bus voor stopt,loopt de Breelaan. Volg deze weg ongeveer 1 km door het dorp naar het noorden.
 • Aan het einde van de Breelaan ligt café-restaurant Duinvermaak. Ga na Duinvermaak rechtdoor een langzaam stijgend klinkerpad op. Passeer aan de rechterhand de skiclub.
 • Loop langs paddenstoel 22908 (geen hoed meer) en ga bij paddenstoel 22909 rechtsaf de Blijdesteinseweg in.
 • Passeer het toegangsbord van de Schoorlse Duinen (met de tekst Welkom bij SBB) en blijf het half verharde pad volgen. Negeer ruiterpad en moutainbikepad.
 • De Blijdensteinweg maakt een haakse bocht naar links. Rechts komt de Slangweg op het pad uit en hier pak je de routebeschrijving bij het sterretje op.
Om na de wandeling terug te komen bij de bushalte, volg je de beschrijving van de wandeling vanaf het begin tot het sterretje en loop je via de Blijdensteinseweg en de Breelaan terug.


laatst gewijzigd 12 augustus 2009 Voor reacties aan   Stefan Horn