Rondwandeling Lunteren: Lunterse buurtbos en Wekeromse Zand

Wandelzoekpagina
Voor meer wandelingen
kijk op de Wandelzoekpagina

Topografische wandelkaart beschikbaar

Korte beschrijving

Rondwandeling van 12 of 17 km door het Lunterse buurtbos, over het Wekeromse Zand en langs het middelpunt van Nederland.
De wandeling gaat door bos en over heuvels, voornamelijk over zandwegen. De lange variant gaat ook nog over het stuifzand van het Wekeromse Zand.

De route volgt globaal de oude NS-wandeling Neerlands Midden en is verlengd met een wandeling door het Wekeromse Zand.

Begin- en eindpunt

Station Lunteren.

Bereikbaarheid

Voor automobilisten: parkeerplaats bij station Lunteren.

Openbaar vervoer: trein naar Lunteren.

Toegankelijkheid

Het Wekeromse Zand is eigendom van het Gelders Landschap en vrij toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang.

Door het mulle zand is de route niet geschikt voor rolstoelen en kinderwagens.

Toegankelijkheid voor honden

Honden kunnen op de route mee, maar mogen niet mee het Wekeromse Zand in. Hier lopen moeflons rond.

Horeca

Op een derde van de wandeling kom je langs hotel-restaurant De Lunterse Boer, Boslaan 87 in Lunteren, waar je koffie kunt drinken.
Op tweederde van de route kom je langs Restaurant Bistro De Goudsberg, Hessenweg 85 in Lunteren (tel: 0318-481018).

Uitrusting

Goede wandelschoenen om door het zand te kunnen lopen.

Routebeschrijving


De route volgt vanaf het station Lunteren tot aan café-restaurant De Lunterse Boer de geel-rode markering van het Veluws Zwerfpad.

van Lunteren naar het Wekeromse Zand
 • Verlaat het station aan de voorzijde, ga linksaf de Spoorlaan in en volg de geel-rode route (Veluwse zwerfpad) richting Wolfheeze.
 • Loop ongeveer 100 meter langs het spoor en ga bij de spoorwegovergang en bij paddestoel 21457 (overkant van de weg) linksaf richting Otterlo, het spoor over.
 • Loop over de Boslaan. Er is hier geen voetpad meer. De weg neemt een bocht naar rechts met links de Dingerlaan en de Bosrand. Ga hier rechtsaf de Van den Hamlaan in en direct linksaf het Lunterse Buurbos in, geel-rode route blijven volgen.
 • Je loopt over een zandpad. Negeer zijpaden. Je komt bij een kruising met een hoge boom en ijzeren hek eromheen. De boom is een geschenk van 'de burgerij van Lunteren' aan de 'stichter van het Lunterse Buurtbos'. Ga hier rechtdoor, geel-rode route blijven volgen. Negeer zijpaden. Aan de linkerkant komt een hek langs het pad. Blijf het pad volgen en negeer zijpaden. Er komt van rechts een pad bij. Blijf rechtdoor gaan, geel-rode markering volgen.
 • Het pad komt uit op een verharde weg. Ga hier rechtdoor, de Westhoflaan in richting congreshotel de Werelt. Volg nog steeds de geel-rode markering. Loop over de verharde weg verder. Negeer eerste zijpad naar links. Ga tweede zijpad naar links in, langs slagboom en volg geel-rode markering. Houd op Y-splitsing rechts aan. Blijf het hoofdpad rechtdoor volgen, geel-rode markering en negeer zijpaden. Bij kruising van paden rechtdoor gaan.
 • Op Y-splitsing houd je links aan en blijf je de geel-rode markering volgen. De weg maakt een bocht naar recht. Negeer in de bocht het zijpad naar links.
 • Op een zevensprong van wegen ga je rechtdoor (derde weg van links), al klimmend, de geel-rode markering blijven volgen. Op een Y-sprong rechts aanhouden. Het pad gaat sterker stijgen en komt uit bij een stenen toren. Op de kaart kun je goed zien dat rond de toren de paden zijn aangelegd als de blaadjes van een plant.
 • Rechts is een waterpomp en links staat een informatiebord over o.a. het Lunterse Buurtbos en de Hessenweg. Loop langs het informatiepaneel, ga rechtdoor en negeer zijpaden. 50 meter verder op een vijfsprong bij een wegwijzer met tekst 'Museum/uitkijktoren' ga je linksaf een smaller bospad in en blijf je de geel-rode markering volgen.
 • De weg neemt een bocht naar links. Op een vijfsprong waar links de blauwe paaltjesroute ingaat, ga je rechtdoor. Hier staat geen markering. Kruis een ruiterpad. Op een vijfsprong met links een bankje ga je rechtdoor en blijf je de geel-rode markering volgen.
 • Op een zessprong met een breder zandpad ga je linksaf, het fietspad langs de brede zandweg op. Blijf rechtdoor het smalle grindpad volgen, evenwijdig aan het brede zandpad.
 • Op kruising met bospaden rechtdoor totdat het brede zandpad uitkomt op een T-kruising met een verharde weg, recht tegenover de Lunterse Boer.
 • Loop na een bezoek aan het hotel-restaurant terug het brede zandpad in recht tegenover De Lunterse Boer, richting museum, uitkijktorenm De Koepel.
 • Na ongeveer 100 meter neem je het middelste van drie zijpaden naar links. Het pad slingert door het bos. Negeer zijpaden. je komt uit o peen T-sprong met links een geel en een rood paaltje. Je gaat hier rechtsaf. Na ongeveer 30 meter negeer je twee zijpaden naar rechts. Aan de linkerkant van het pad komt een klein heideveldje met een poeltje en een houten hekje erom heen. verderop staat weer ene paaltje met ene blauwe kop.
 • Je loopt langs het heideveldje. Na het heideveldje ga je op de eerste kruising linksaf. verderop staat weer een paaltje met blauwe kop. Je hebt het heideveldje nog steeds aan je linkerhand.
 • Na het heideveldje maakt het pad een bocht naar rechts en kom je uit op een vijfsprong met picknicktafel. Je gaat meteen na de picknicktafel rechtsaf oftewel het tweede pad naar rechts. verderop staat weer een paaltje met blauwe kop.
 • Je loopt het pad uit tot aan een hek waarachter een weiland. Je gaat hier linksaf, pad in met paaltje met ruiterpad en nummer 33. Je hebt het hek aan je rechterhand en negeert zijpaden naar links. je loopt rechtdoor tot brede zandpad met verhard fietspad en recht vooruit een smal bospad met bord van de gemeente Ede.
 • Op het brede zandpad ga je naar links en neem je ongeveer 200 meter verder het eerste pad naar rechts bij een slagboom. Het pad stijgt en wordt verderop smaller. Na 200 meter aan het eind van het naaldbos aan je linkerhand en vóórdat er rechts een pad bijkomt, neem je een smal wat verborgen paadje. Rechts van dit paadje staan beuken en links een naaldbos. Aan het einde van het pad op een T-splitsing en voor een prikkeldraad ga je rechtsaf. De weg die op de T-splitsing naar links gaat, biedt uitzicht op een wit huis met rieten dak.
 • Loop langs het prikkeldraad. Waar het prikkeldraad ophoudt rechtdoor het smalle bospad blijven volgen. Het bospaadje buigt voor een klein heideveldje naar links en daalt langs het heideveldje recht op een grote beuk en een bredere weg af. Loop tot de brede zandweg tegenover huisnummer 117 en ga hier rechtsaf.
 • Loop langs de ingang van bungalowpark Droomwens en verderop langs ingang camping De Rimboe. Negeer bospaden links en rechts met bordje Wekeromse Zand. Je volgt hier weer de geel-rode markering van het Veluwe Zwerfpad. Loop de brede zandweg helemaal uit tot een omhoog glooiend akkerland links en een heideveldje rechts. Hier eindigt het brede zandpad bij een parkeerplaatsje van het Gelders Landschap met een informatiebord over het Wekeromse Zand.
 • Ga hier rechtsaf het zandpad langs het heideveldje omhoog. Ga aan het eind van het heideveldje linksaf het dalende pad in. Op driesprong ga je linksaf en 20 meter verder op een kruising van bospaden rechtsaf. Loop onder de hoogspanningsmasten door tot het witte hek. Daarachter is een breed zandpad met verhard fietspad ernaast. Ga hier linksaf en volg de geel-rode markering. Rechts is de afrastering van het Wekeromse Zand.
 • Na ongeveer 500 meter is rechts een toegang tot het Wekeromse Zand. Hier kun je kiezen tussen de lange en de korte route. De korte route gaat rechtdoor over het brede zandpad. De lange route gaat rechtsaf door het hek en maakt een rondwandeling door het Wekeromse Zand.
Wekeromse Zand
 • Via het draaihekje kom je in het Wekeromse Zand. De lange route volgt de rode paaltjes, tegen de klok in, om het Wekeromse Zand. Aan je rechterkant is een heideveldje en links een bos. Na ongeveer 200 meter ga je op kruising rechtdoor, rode route volgen. Nu is aan beide kanten heide. De weg maakt een bocht naar rechts. Je hebt hier recht voor je uitzicht op het stuifzand. Het zandpad komt uit bij de bosrand en gaat voor het bos naar rechts. Op een kruising van zandpaden ga je linksaf het bos in, rode paaltjes (en geel-rode markering) blijven volgen.
 • Aan het eind van het pad, vóór een akkerland en met rechts een schuurtje, ga je linksaf, rode route blijven volgen. Aan je linkerkant is bos en rechts akkerland. het akkerland maakt plaats voor een hiedeveldje. Aan het einde van het heideveldje ga je met het brede zandpad en de rode route naar links het bos in. Links komt een akkerland. verderop komt rechts van het pad ook een akkerland en is een heuvel van een vuilstortplaats zichtbaar.
 • Op driesprong, met links een eigen weg, ga je rechtsaf, nog steeds de rode route volgen. Ongeveer 150 meter verder komt je op een kruising van wegen met rechts de Lichtevoordse weg, linksaf het bos in, langs slagboom en bordje Wekeromse Zand, het bos in. Op Y-splitsing houd je rechts aan (rode route). Bij kruising met witte-paaltjes-route ga je rechtdoor. hier komen meer zandheuveltjes, wordt de route zanderiger.
 • Je komt op het stuifzand met rechts op een heuvel een bankje en je houdt links aan en loopt naar het rode paaltje midden in het zand. Je steekt het zand over naar het volgende rode paaltje in het zand. Na het dennenbosje rechts, links aanhouden naar het volgende rode paaltje. Je steekt het zand recht over richting dennenbos aan de overkant. Halverwege staat wel weer een rood paaltje, maar dat zal niet altijd goed zichtbaar zijn,
 • Midden op het stuifzand maak je een bocht naar links en lootp een stukje in de lengterichting van het stuifzand. Verderop staat weer een paaltje in het zand. De route buigt rechtsaf over een zandpad het bos in.
 • Het pad buigt in het bos direct naar links met aan de rechterkant een poeltje. Blijf hier rechtdoor de rode route volgen. verderop is een poeltje aan je linkerhand. Ongeveer 1 km na het eerste poeltje gaat de rode route op een driesprong naar links en rechtdoor. Ga hier rechtdoor. Verderop is een hek waardoor je het Wekeromse Zand weer verlaat.
 • Je komt uit op het brede zandpad met fietspad dat langs het Wekeromse Zand loopt. Ga direct na de uitgang linksaf het brede zandpad op (niet de richting van de geel-rode route). Vrijwel direct daarna ga je rechtsaf voor een paardenweide. Hier lopen de korte en lange route weer samen.
Korte route
 • Volg vanaf de ingang van het Wekeromse Zand de brede zandweg met fietspad nog ongeveer 500 meter en ga direct na een ruitersportterrein linksaf.
Van het Wekeromse Zand naar Lunteren
 • Je loopt vrijwel direct onder een hoogspanningsmast door. Loop het pad uit tot recht voor je een weiland, buig je linksaf. 20 meter verder op driesprong ga je rechtsaf, tussen twee weilanden door, geel-rode markering volgen.
 • Het pad wordt smaller en stijgt richting bos. Het pad gaat het bos in met rechts prikkeldraad en links de afrastering van een zandgroeve. Negeer zijpaden. Rechts komt een smal paadje met klaphekje en bordje met tekst 'Landgoed de Lepelkoen' en 'verboden toegang'. Nog steeds het pad rechtdoor en geel-rode markering blijven volgen. Negeer zijpaden.
 • Links houdt de afrastering op. Je komt langs de ingang van de zandgroeve. Nog steeds rechtdoor. Vanaf nu ga je het vijfde pad naar rechts, met bordje 'Middelpunt van Nederland', geel-rode markering volgen.Je loopt dit pad uit em op het einde ligt op een heuveltje een steen die het middelpunt van Nederland markeert.
 • Passeer de steen en neem het middelste van de drie paden die rechtdoor gaan, geel-rode markering volgen. Bij de stenen bank ga je linksaf. 30 meter verderop ga je naar rechts, afdalend en nog steeds geel-rode markering volgen.
 • Het pad komt uit bij een akker en vóór de akker ga je linksaf het zandpad in. Je passeert een slagboom en komt uit op een verharde weg met aan de overkant bistro De Goudsberg. ga op de verharde weg rechtsaf voor de bistro langs. Direct na de bistro ga je linksaf het bos in, volg Veluwe Zwerfpad. In het bos houd je direct rechts aan, geel-rode markering volgen.
 • Het pad komt uit op een T-sprong met een verhard fietspad. Je gaat hier linksaf over het fietspad, richting blauwe paaltje. Blijf het fietspad volgen en negeer paden naar links. Rechts komt een onverhard pad bij het fietspad. Ga rechtdoor over het zandpad. op een kruising van zandpaden ga je rechtdoor, geel-rode markering blijven volgen.
 • Je loopt nu op de Goudsbergweg en komt uit op een T-splitsing tegenover huisnummer 61. Je gaat hier linksaf, Molenweg in. Op een kruising met verharde weg, Beukenlaan, ga je rechtdoor, onverharde weg en blauwe paaltjes blijven volgen. Je loopt langs huisnummer 55. Kruis de halverharde weg, Engweg en ga rechtdoor, blauwe paaltjes volgen. Je loopt langs huisnummer 82. Ga tegenover huisnummer 72, de Bosheuvel, rechtsaf het Lunterse buurtbos in.
 • Negeer smal bospad bospad en blijf blauwe paaltjes volgen. Ga bij de Notaris Dingerboom schuin links het bos in (dus niet rechtdoor langs de bosrand). verderop staat een geel paaltje.
 • Ga in het bos op kruising rechtdoor en blijf het brede pad volgen. Vlak na een bankje maakt het bospad een bocht naar links (met verderop links een huisje zichtbaar). Ga hier rechtdoor het smalle bospad in. Verderop staat weer een geel paaltje. Het pad komt het bos uit op een kruising van wegen, tegenover de plek waar je aan het begin van de wandeling het Lunterse buurtbos bent ingegaan. Ga hier op de verharde weg rechtsaf.
 • Volg de geel-rode markering en je komt bij de spoorwegovergang bij station Lunteren. Ga na de spoorwegovergang rechtsaf de Spoorstraat in en je komt uit bij het beginpunt van de wandeling.laatst gewijzigd 9 augustus 2007 Voor reacties aan   Stefan Horn