Kennemerduinen, wandelen langs de hoogtepunten van de Kennemerduinen

Wandelzoekpagina
Voor meer wandelingen
kijk op de Wandelzoekpagina

Topografische wandelkaart beschikbaar

Korte beschrijving

Rondwandeling van 12 of 18 km door de Kennemerduinen, langs drie uitkijkpunten en drie duinmeertjes.
De wandeling gaat door bos en over duinen, voornamelijk over zandwegen.
De lange variant biedt de mogelijkheid een stukje over het Bloemendaalse strand te lopen.

Begin- en eindpunt

Ingang Koevlak, Zeeweg, Overveen

De ingang van de Kennemerduinen ligt op loopafstand (ongeveer 10 minuten) van station Overveen. De aanlooproute vanaf het station staat onderaan beschreven.

Bereikbaarheid

Voor automobilisten: parkeerplaats bij ingang Koevlak (betaald parkeren) of parkeerplaats bij sporthal Tetterode (gratis parkeren). De aanlooproute vanaf sporthal Tetterode staat onderaan beschreven.

Openbaar vervoer: trein naar Overveen.

Toegankelijkheid

De Kennemerduinen zijn eigendom van PWN (= Puur water en natuur, voorheen Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland) en vrij toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang.

Door het vele zand is de route niet geschikt voor rolstoelen en kinderwagens.

Toegankelijkheid voor honden

Honden mogen niet mee in de Kennemerduinen, ook niet aangelijnd.

Horeca

In station Overveen is Lunchroom Klein Centraal, geopend van 9:00 tot 18:00 uur.

Aan het begin van de wandeling, aan de Zeeweg, tegenover de ingang is duincentrum De Zandwaaier. Winteropeningstijden: Van 1 november tot 1 april zijn de openingstijden: dinsdag t/m zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur. Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag is Duincentrum De Zandwaaier gesloten. Zomeropeningstijden: Vanaf 1 april zijn de openingstijden dinsdag t/m zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Bij duincentrum De Zandwaaier is het Duincafé, geopend woensdag en donderdag van 12.00 uur tot 17.00 uur; vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Bij de start van de wandeling is een eenvoudig tentje met versnaperingen, 't Duinroosje. Vooral open bij mooi weer.

Op tweederde van de wandeling strandpaviljoen Parnassia, 365 dagen per jaar geopend.

Uitrusting

Goede wandelschoenen om door het zand te kunnen lopen.

Routebeschrijving


Naar de Oosterplas
 • De route begint bij een wegwijzer voorbij de tweede parkeerplaats van ingang Koevlak. Je loopt de duinen in langs een informatiebord van Nationaal park Zuid-Kennemerland. Direct na het informatiebord ga je rechtsaf een smal paadje in en verderop door een klaphekje.
 • Het pad komt uit op een T-splitsing met een breder zandpad. Hier ga je rechtsaf. Je volgt nu de groen, gele en blauwe route. 100 meter verder passeer je links van de weg fietsenrekken. Vlak daarna kom je op een kruising van wegen, met links een bordje verboden voor fietsen richting speelvijver Het Wed. Je gaat hier rechtsaf en direct daarna linksaf een smal paadje in met bordje veldloopparcours. Negeer onduidelijke zijpaden en blijf het veldloopparcours volgen.
 • Het paadje komt uit op een kleine zandvlakte. Je steekt deze schuin naar links over en gaat aan de andere kant een smal paadje in. Het pad kronkelt door het bos en verderop kom je weer een bordje van het veldloopparcours tegen.
 • Bij een hek buig je naar links, loop je even samen op met een ruiterpad en ga rechtsaf door een hekje met ruiterbediening. Na het hek ga je linksaf weer over het veldloopparcours. Het pad komt uit op een breder schelpenpad met rechts een gedrongen, knoestige eik. Je gaat hier rechtsaf. 30 meter verderop, met rechtdoor een voetpad, ga je rechtsaf het fietspad volgen, richting Vogelmeer en Parnassia strand. Op kruising met verharde weg (rechtsaf verboden toegang) ga je rechtdoor nog steeds richting strand.
 • Je loopt op een klinkerpad, langs een monument voor gefussilleerde verzetslieden. 100 meter verderop ga je linksaf, van het fietspad af, een smal voetpad in. Het schelpenpaadje stijgt. Negeer het smalle pad naar links. Het paadje neemt een bocht naar rechts en kronkelt door de duinen. Ga na ongeveer 500 meter, op driesprong van smalle paadjes, rechtdoor en even verderop op driesprong weer rechtdoor.
 • Het pad gaat tussen bomen en struiken scherp naar links. Het pad komt uit op een driesprong met rechtdoor een paaltje met gele markering. Je gaat hier rechtsaf en loopt over een smal schelpenpad met links een duinenrij. Het pad kronkelt door de duinen en komt ongeveer 700 meter verder uit op een viersprong van paden, met links een paaltje met groene en rode markering, Je neemt het tweede pad van rechts met een paaltje met groene, rode en gele markering. Het pad wordt zanderig en komt uit bij de Oosterplas.
Naar het eerste uitkijkpunt
 • Je loopt rechts om het meer. Je kunt hier zowel een hoge als een lage route nemen. Je loopt aan de andere kant van het meer langs een fietsenstalling en komt uit op een breder pad dat de toegang is tot de Oosterplas. Je gaat hier rechtsaf, van de plas af. 20 meter verder ga je linksaf een smal zandpad in.
 • Het pad buigt naar rechts een dennenbos in. Volg dit pad door het dennenbos en negeer smallere zijpaden. Het pad komt uit op een T-splitsing van zandpaden. Je gaat hier linksaf. Het pad maakt direct een bocht naar links. Volg het zandpad en negeer smalle zijpaden. Je passeert een bordje met de tekst 'Voorbij dit bord is het zich bevinden buiten wegen en paden verboden.'
 • Vlak na een omgevallen boom en een paaltje met groene, rode en gele markering ga je op driesprong van smalle paden rechtdoor. Je komt uit op een fietspad en gaat hier linksaf. 20 meter verderop verlaat je het fietspad weer en gaat een smal voetpad naar rechts in. Het pad loopt evenwijdig aan het fietspad, komt langs oude eiken, stijgt en komt bij een driesprong van smalle paden. Je gaat hier linksaf, de groene en gele markering volgen. Je steekt het fietspad over en gaat rechtdoor het smalle voetpad met schelpen in.
 • Bij een driesprong van schelpenpaadjes ga je rechtsaf het uitkijkpunt op. Op het uitkijkpunt zie je oostelijk duinen met een dennenbos erachter. Achter deze duinen ligt de Oosterplas. Westelijk kun je tot de eerste duinenrij kijken en bij helder weer kun je tussen deze duinen door de zee zien.
Naar Parnassia
 • Vanaf het uitkijkpunt ga je westelijk richting (tweede pad van rechts van waar je gekomen bent), paaltje met rode markering. Het schelpenpad daalt en gaat een bosje in met lage loofbomen. Het pad komt uit het bosje, kronkelt door de duinen en komt bij een driesprong met bankje KD 26. Hier splitsen de lange en de korte route.
Lange route
 • Ga rechtsaf bij bankje KD 26 en verlaat de rode route. Negeer na ongeveer 400 meter het stijgende pad dat rechts het bos in gaat. Je komt uit bij een verhard fietspad. Kruis het fietspad en blijf rechtdoor het voetpad volgen. Het pad gaat direct naar rechts, evenwijdig aan het stijgende fietspad, en komt uit op een kruising van smalle schelpenpaadjes. De groene route gaat rechtdoor. Je neemt hier het eerste pad naar links, licht terugkerend. Je loopt nu weer in westelijke richting.
 • Het pad loopt door een berkenbosje en komt weer uit bij het verharde fietspad. Je steekt hier het fietspad weer over, loopt langs bankje KD 14 en gaat het voetpad in dat over speelterrein Koekkoeksbos loopt. Op het speelterrein maakt het pad een bocht naar rechts en verlaat het speelterrein. Je kruist de verharde onderhoudsweg met aan beide kanten een bordje met de tekst 'verboden toegang' en gaat rechtdoor over het smalle schelpenpad.
 • Je komt bij een paaltje met rode markering weer bij het fietspad. Je kruist het fietspad en gaat aan de overkant verder op het smalle voetpad. Je passeert een bankje en komt weer uit bij het fietspad en gaat hier rechtsaf, ongeveer 20 meter over het fietspad. Daar ga je rechtsaf het smalle voetpad weer op.
 • Je passeert een bankje tussen voet- en fietspad. Je loopt over speelterrein De Blink en volgt de rode paaltjes. Het paadje loopt door een bosje. Verderop is links een afgegraven duinvlakte zichtbaar dat in natte periodes onder water staat. Het pad komt bij een rood paaltje uit op een breed schelpenpad. Je gaat hier linksaf. Ongeveer 30 meter voor een kruising met verharde fietspaden ga je, vlak na een rood paaltje links van de weg, rechtsaf een smal voetpad in.
 • Het pad komt tegenover bankje KD 37 weer bij het fietspad. Je steekt het fietspad over en gaat rechtdoor over het stijgende voetpad. Kijk tijdens de stijging achterom voor een fraai uitzicht op de natte duinvalleien achter je.
 • Aan de andere kant van het duin daal je over treden af. Verderop kom je op een driesprong van smalle voetpaden bij een paaltje met groene en rode markering. Je gaat hier rechtdoor. Het paadje kronkelt door de open duinen naar de eerste duinenrij. het paadje komt uit op een fietspad achter de eerste duinenrij en recht vooruit een hekje met een bordje van het Hoogheemraadschap Rijnland.
 • Op het fietspad kun je kiezen. Als je hier linksaf gaat kom je na ongeveer 500 meter bij strandpaviljoen Parnassia. Als je rechtsaf gaat kun je via het strand naar Parnassia. Deze route is ongeveer 1 km langer.
 • Voor de strandroute ga je op het fietspad naar recht. Als je bij driesprong rechtdoor gaat kom je vanzelf via de strandopgang op het strand van Bloemendaal. Parnassia ligt ongeveer 1 km zuidelijker.
 • Als je op de driesprong met het fietspad linksaf gaat, kom je na 500 meter bij Parnassia. Lees voor de lange route verder bij 'Naar het tweede uitkijkpunt'.
Korte route
 • Ga op driesprong bij bankje KD 26 linksaf, richting paaltje met rode markering. Je kruist de verharde onderhoudsweg, met aan beide kanten een bordje met de tekst 'verboden toegang'. Je gaat hier rechtdoor.
 • Ongeveer 300 meter verder houd je op een driesprong rechts aan, rode route blijven volgen. Je passeert een bankje, loopt door een dennenbos en komt uit bij een driesprong met bankje. Je gaat hier rechtdoor richting Vogelmeer.
 • Vlak voor het Vogelmeer ga je linksaf een smal pad in en pak je de beschrijving van de lange route op (bij *).
Naar het tweede uitkijkpunt
 • Vanuit strandpaviljoen ga je vóór de parkeerplaats linksaf met een trappetje naar beneden. Je komt op het fietspad en gaat rechtsaf, blauwe paaltje volgen. Je loopt over het fietspad langs de parkeerplaats en bij driesprong ga je linksaf richting Vogelmeer en blauwe paaltje. Je volgt het verharde fietspad, gaat door een klaphekje of over het wildrooster langs speelterrein Hazenweide.
 • Het fietspad maakt een bocht naar rechts en naar links. Waar het fietspad weer een bocht naar rechts maakt, ga je rechtdoor over een smal voetpad, witte paaltjes volgen. Je steekt een afgegraven duinvallei over. Bij vochtige omstandigheden kan dit pad ondergelopen zijn. Volg dan het fietspad verder en ga aan het eind van de duinvallei, tegenover bankje KD 43, linksaf het smalle voetpad op, blauwe paaltjes volgen. De blauwe en witte route komen verderop bij elkaar.
 • Vanaf de witte route komend ga je linksaf en volg je de blauwe paaltjes. Het eerste paadje naar rechts leidt een trappetje naar het tweede uitzichtpunt met uitzicht op het Vogelmeer aan de andere zijde van het duin.
Naar het Vogelmeer
 • Je daalt aan dezelfde kant weer het uitzichtpunt af en gaat rechtsaf, de blauwe route weer volgen. Verderop is een Y-splitsing. Je houdt hier rechts aan, blauwe route volgen. Bij de volgende Y-splitsing houd je links aan en verlaat je de blauwe route.
 • Ongeveer 150 meter verder gaat het pad door een bosje. Als het pad uit het bosje komt, gaat het stijgend naar rechts. Aan de andere kant van het duin wordt tussen de dennenbomen door het Vogelmeer zichtbaar. Je daalt af naar het verharde fietspad en je gaat hier linksaf over het fietspad. Je gaat hier links om het Vogelmeer heen.
 • Ruim 100 meter verder, aan het einde van het meer, tegenover bankje KD 35, steek je het fietspad over en ga je rechtsaf. Je passeert bankje KD 33 en tegenover een rood paaltje ga je rechtsaf, het smalle voetpad in, in de lengterichting van het meer.
 • * Vanaf hier lopen korte en lange route weer samen. Je loopt langs bankje KD 30. Halverwege het meer staat, verscholen, een bankje met uitzicht op het meer en verderop staat nog een bankje met zicht op het meer.
Naar het derde uitkijkpunt
 • Aan het eind van het meer kom je op een driesprong. Je houdt hier links aan en vijftig meter verder op de driesprong ga je rechtdoor. Je komt in een brede duinvallei.
 • In de vallei maakt het pad tussen wat bomen en struiken een bocht naar rechts. Op het punt waar het pad een bocht naar links maakt en gaat stijgen, ga je rechtsaf over een kleiner graspaadje dat in de brede vallei blijft. Het paadje komt, naast een ruiterpad, uit op een breder schelpenpad. Je gaat hier linksaf. Hier staat een blauw paaltje.
 • Het brede pad neemt direct een bocht naar rechts en 10 meter verder, waar het pad gaat stijgen, ga je rechtsaf. Je kruist een ruiterpad en recht voor je staat op een duin een kruis van de erebegraafplaats. Je kruist nogmaals het ruiterpad en komt langs een bankje. Het pad stijgt en daalt en komt op een heuvel bij een dennenbosje. Verderop staat weer een blauw paaltje.
 • Bij een kruising van paden ga je rechtdoor. Het pad maakt een grote bocht naar rechts en stijgt nogmaals naar een dennenbos op een duin. Op een driesprong bij groen-geel-blauw-paaltje ga je linksaf, omhoog. Je komt uit op het derde uitzichtpunt. je hebt hier uitzicht over de duinen en over duinmeer Het Wed.
Naar het Wed
 • Aan de andere kant van het uitzichtpunt daal je via treden af, richting Het Wed. Onderaan op de Y-splitsing houd je rechts aan en daalt af richting Het Wed. Je passeert een klaphekje.
 • Je volgt nog steeds de geel-groen-blauwe markering, houdt rechts aan en loopt langs een prikkeldraad. Je komt uit bij Het Wed en loopt links om het meertje heen, richting stenen watertoren.
 • Langs het stenen toiletgebouwtje en bankjes ga je rechtdoor. Het pad gaat over in een verharde weg en je passeert een fietsblokkade en een fietsenstalling. Je gaat rechtdoor op de driesprong en komt uit bij kiosk De Duinroos en het beginpunt van de wandeling.
 • Als het bij warm weer erg druk is bij Het Wed kun je er ook voor kiezen om na het laatste uitzichtpunt op Y-splitsing linksaf te gaan. Je houdt daarna rechts aan en loopt richting uitgang Koevlak. Je vermijdt zo de drukte op het strandje.

Aanlooproute vanaf station Overveen

 • Ga vanuit het station linksaf de Tetterodeweg (bordje staat verderop), naar het westen. De weg stijgt.
 • Negeer eerste weg (Ruijsdaelweg) en tweede weg (Kweekduinweg) naar rechts.
 • De weg maakt een bocht naar rechts. Je gaat hier het voetpad langs de Spoorlaan in.
 • Je komt uit op de Zeeweg. Het voetpad houdt op en je steekt de Zeeweg over. Aan de andere kant ga je linksaf over de Zeeweg.
 • Even verderop is rechts van de Zeeweg de ingang van de Kennemerduinen. Voorbij de twee parkeerplaatsne begint de routebeschrijving.

Aanlooproute vanaf sporthal Tetterode

 • Ga vanaf de parkeerplaats terug naar de Tetterodeweg en ga hier rechtsaf.
 • Ga op de T-sprong rechtsaf (Brouwerskolkweg) en je komt uit op de Zeeweg.
 • Even verderop is rechts van de Zeeweg de ingang van de Kennemerduinen. Voorbij de twee parkeerplaatsen begint de routebeschrijving.laatst gewijzigd: 2 augustus 2007 Voor reacties aan   Stefan Horn